Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)