Lausuntopyyntö Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet