Lausunto Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)