62_17_L_A-Lausunto_STM_Valtioneuvoston-asetus-ionisoivasta-säteilystä