6_19_L_A_MT_Lausunto_maakaasu-ja-sähkömarkkinalaki_talousvaliokunta