Lausunto Mmv: Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 ja valtiontalouden kehykset vuosille 2020 – 2023, metsätalouteen liittyvät kysymykset

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)