Lausunto MmV: Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)