10_19_K_A_Lausunto_MmV_Komission-vähähiilinen-visio-2050