50_17_L_A-Valtakunnallisista-alueidenkäyttötavoitteista_VAT