81_17_L_A-Lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laiksi-ympäristönsuojelulain-muuttamisesta