2019_10_11-Lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laiksi-vesienhoidon-ja-merenhoidon-järjestämisestä-annetun-lain-muuttamisesta