Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverolain 5 § muuttamisesta

Lausunnot |
Lataa tiedosto (docx)