6_18_L_A-kemikaalikohteiden-suojaamista-lainvastaiselta-toiminnalta-selvittäneen-työryhmän-raportista