Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamisesta

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)