Lausunto Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta (luonnoksesta)