Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta