Lausunto eduskunnan suurelle valiokunnalle E-jatkokirjeistä (TTIP) EJ 19/2015 vp ja EJ 25/2015 vp