75_17_L_A-OPH-lausunto-ammatillisten-perustutkintojen-yhteisten-tutkinnon-osien-perusteluonnoksesta