2018-08-31_Lausunto_Kainuun-maakuntakaavan-2030-tarkistamisen-kaavaluonnoksesta