HE 45/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä LVM:n tekemät muutosehdotukset lakiesityksiin

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)