104_18_L_A-Lausunto-Yliopistolain-ja-ammattikorkeakoululain-muuttamisesta-sivistysvaliokunnalle-16112018