Hallituksen esitys HE61/2017 eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)