110_18_L_A_Lausunto_Komission_vuoden_2019_työohjelma_Metsäteollisuus-ry