Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 15.3.2016, Hallituksen esitysluonnos laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi luotsauksesta

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)