Yksi koronan uhreista on kansainvälinen kauppa

Maailmanlaajuisesti maat ovat ottaneet käyttöön liikkumista rajoittavia toimenpiteitä. Tällä on vaikutuksia myös kansainväliseen kauppaan.

Parhaan tiedon maiden ratkaisuista saa kunkin maan viranomaisilta tai suomalaisilta toimijoilta kussakin maassa, esimerkiksi Suomen suurlähetystöstä tai Business Finlandilta. EU:ssa pyritään yhteisiin linjauksiin ja toimenpiteisiin muun muassa EU:n sisämarkkinoiden häiriöiden minimoimiseksi.

Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti rajaliikennettä alettiin rajoittaa 19.3. klo 00.00 alkaen. Rajoitukset kattavat kaikki rajat eli Schengen-alueen sisärajat ja ulkorajan. Käytännössä rajanylityspaikkoja suljetaan ja sallittua rajojen ylitystä keskitetään. Käyttöön otetaan myös sisärajoilla rajatarkastuksia ja matkustusrajoituksia. Rajoitukset ovat voimassa 13.4. saakka.

Voimakkain rajoitus kohdistuu henkilö- ja matkustajaliikenteeseen. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla.

Henkilö- ja matkustajaliikenne keskeytetään, eikä ihmisten pidä lainkaan matkustaa ulkomaille − ei maanteitse, meritse eikä lentämällä. Rajoitukseen on joitakin poikkeuksia. Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat saavat palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat saavat poistua maasta. EU-kansalaiset ja muussa EU-maassa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevat saavat palata kotimaahansa. Lisäksi sisärajat ylittävä perustellusti välttämätön työmatkaliikenne on mahdollista.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu mutta siihen vaikuttavat lento- ja laivaliikenteen supistukset ja rahtikapasiteetin riittävyys. Mahdollisia ovat myös rajavalvontaa tai tullia kohtaavat toimintaa lamauttavat korona-altistukset, -tartunnat tai -sairastumiset. Haasteita voi ilmetä tuotannon ja jakelun järjestämisessä tai maksujärjestelyissä sekä kysynnän supistumisen takia.

Tavaratoimitusten viivästymiset tai estymiset voivat aiheuttaa keskustelua myyjän ja ostajan vastuista. Kauppasopimuksissa mahdollisesti viitatut Incoterms-ehdot määrittelevät osapuolten vastuut toimitusketjuissa. Sopimusvelvoitteen täyttämättä jättäminen voi olla sallittua ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta tämän poikkeuksen soveltuminen on selvitettävä tapauskohtaisesti.

Lisätietoja hallituksen ja ministeriöiden toimenpiteistä löydät täältä.

Lisätietoja: Eeva Korolainen, päällikkö, kauppapolitiikka, p. 040 562 2304, eeva.korolainen(at)forestindustries.fi