Työaika- ja vuosilomapoikkeukset eivät koske metsäteollisuutta

Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain nojalla asetuksen, jolla pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään.

Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Nämä poikkeusmahdollisuudet eivät koske metsäteollisuutta.

Tiedote asiasta löytyy osoitteesta täältä.

Lisätietoja:

Kimmo Kurki, työmarkkinapäällikkö, p. 040 631 7611
Miira Kaukolinna, työmarkkinalakimies, p. 044 322 4726
Mikko Lehtonen, työmarkkinapäällikkö, p. 040 334 6585
Reima Lehtonen, lakimies, p. 040 766 3515