Myös metsäteollisuus yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisten alojen listalla

Suomen Hallitus linjasi 16.3.2020 koulujen sulkemisesta koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi. Opetus kuitenkin päätettiin järjestää 1.–3. luokan oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Valtioneuvoston kanslia julkaisi listauksen kriittisistä aloista tiistaina 17.3.2020. Listaus löytyy täältä.

Listalta löytyy myös metsäteollisuus työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan alta:

  • Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus
  • Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.
  • Palkkahallinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen soveltamisesta, joten Metsäteollisuus ry ei voi valitettavasti ainakaan tässä antaa tulkinta-apua siinä, mitkä kaikki yksittäiset tehtävät kuuluvat ym. listalle tai miten koulutuksen järjestäjät sitä soveltavat.

Lisätietoja:

Kimmo Kurki, työmarkkinapäällikkö, p. 040 631 7611
Miira Kaukolinna, työmarkkinalakimies, p. 044 322 4726
Mikko Lehtonen, työmarkkinapäällikkö, p. 040 334 6585
Reima Lehtonen, lakimies, p. 040 766 3515