Metsäteollisuus ja koronavirusepidemia

Suomi on poikkeustilassa maailmanlaajuisen koronaviruksesta aiheutuvan pandemian vuoksi. Sen vaikutukset yrityksiin ja yksittäisiin kansalaisiin tulevat olemaan merkittäviä. Kriisin kesto ja syvyys ovat tässä vaiheessa kysymysmerkkejä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat ryhtyneet laajoihin toimenpiteisiin oman toimintansa turvaamiseksi. Taloudellisten haasteiden rinnalla huolena on henkilöstön terveys pandemian vyöryessä Suomeen. Yritysten varautuminen ja siihen liittyvä ohjeistus toteutetaan aina yrityskohtaisesti toimivan johdon toimesta.

Metsäteollisuus ry toimii jäsenyritysten tukena, tiedon välittäjänä ja linkkinä viranomaisten suuntaan. Asiantuntijamme seuraavat viranomaisten toimintaa ja arvioivat annettuja ohjeita toimialan näkökulmasta. Poikkeustilan, valmiuslainsäädännön ja työmarkkinajärjestöjen esitysten myötä myös työnantajan toimintamahdollisuudet muuttuvat kriiisin ajaksi. Huoltovarmuusorganisaation osana toimii metsäpooli, joka vastaa toimialan yhteisestä varautumisesta ja sen yritysedustajista koostuva toimikunta toimialaa koskevan tiedon ja tarpeiden kokoamisesta viranomaisille.

Tähän jäsenkirjeeseen on koottu metsäteollisuutta koskevaa koronavirukseen ja poikkeusoloihin liittyvää tilannetietoa. Olemme käytettävissänne, jos tarvitsette tukea valmistellessanne päätöksiä yrityksen toimintojen turvaamiseksi tässä äärimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa.

Toivon kaikille jäsenyritystemme henkilökuntaan kuuluville sekä heidän läheisilleen hyvää vointia ja terveyttä.

Timo Jaatinen