Logistiikan toimiminen on kriittistä poikkeusoloissa

Tuotteet lähtevät Suomesta maailmalle vielä suhteellisen normaalisti. Konttitilanne on parantunut ja rahtihinnat ovat tulleet äkkinousun jälkeen jälleen alaspäin. Logistiikkakustannukset eivät ole myöskään juurikaan nousseet, koska poikkeustila on miltei kaikkialla samanaikaisesti.

Öljyn hinnan lasku on helpottanut joidenkin kuljetusten kannattavuutta ja laajat henkilöliikenteeseen kohdistuneet rajoitukset ovat voineet sujuvoittaa rahti- ja tavaraliikennettä väylillä. Kriisi vaikuttaa kuitenkin globaalisti kaikkeen logistiikkaan suoraan tai epäsuorasti, joten Suomen metsäteollisuuden ja kaiken muunkin vientiteollisuuden toimintaedellytysten kannalta on kriittistä, että logistiikka toimii mahdollisimman hyvin. Erityisesti meriliikenteen ja satamien mahdolliset ongelmat heijastuvat kaikkiin metsäteollisuusyrityksiin.

Poikkeusoloissa on tarpeen saada joustoja operaatioihin, jotta kaikki toimisi mahdollisimman hyvin. Metsäteollisuuden lisäksi joustoja kaipaavat kipeästi nyt toimialaamme tukevat yrittäjät, jotka edustavat kuljetuksia, puunkorjuuta, puunkäsittelyä tuotantolaitoksilla jne. Kannustamme yhtiötä entistä tiiviimpään vuoropuheluun kanssamme logistiikkakysymyksissä.

Lisätietoja:
Juha Palokangas, päällikkö, Venäjä-asiat p. 0400 991 467, juha.palokangas(at)forestindustries.fi
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö p. 040 194 4776, outi.nietola(at)forestindustries.fi