Hallitus ryhtynyt toimiin yritysrahoituksen turvaamiseksi

Koronaepidemia aiheuttaa välittömiä kielteisiä taloudellisia vaikutuksia monille yrityksille, minkä vuoksi hallitus on ryhtynyt toimiin yritysrahoituksen turvaamiseksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa on päätetty vajaan 5 miljardin rahoituspaketista. Tällä varaudutaan kaksinkertaistamaan pk-yritysten kotimaan rahoitus Finnveran tuella. Yritysten rahoituspäätökset syntyvät sen seurauksena jopa 3−4 päivässä. Muutoinkin Finnveran ja pankkien yhteistyönä valmistellaan toimenpiteitä yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi. Näin ollen omaan pankkiin kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä jos tai kun tämänkaltaiset asiat nousevat omassa liiketoiminnassa ajankohtaiseksi.

Muita toimenpiteitä taloudellisen toimeliaisuuden turvaamiseksi tehdään mm. ohjaamalla Valtion eläkerahasto (VER) määräajaksi lisäämään sijoituksia suomalaisiin yritystodistuksiin.  Lisäksi yritysten verojen ja maksujen maksuaikoihin etsitään joustoja. Huomio kiinnittyy ensisijaisesti välittömästi haavoittuviin toimialoihin kuten matkailuun ja luoviin aloihin, mutta nopeasti seurausvaikutukset vaikuttavat muihinkin aloihin. Tätä ennakoiden Finanssivalvonta on päättänyt laskea suomalaisten luottolaitosten pääomavaatimuksia, jotta pankkien luotonantokykyä voidaan lisätä.

Hallitus aktivoituu myös työmarkkinoilla kutsumalla työmarkkinaosapuolet keskustelemaan koronaviruksen vaatimista toimista. Asialistalla ovat mm. työpaikkojen säilyttäminen, toimeentulon turvaaminen, työmarkkinoiden toiminta ja konkurssit.

Hallituksen välittömät taloudelliset toimenpiteet sisältyvät lisätalousarvioesitykseen, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle 20.3.2020.

Lisätietoja hallituksen toimista löydät täältä.

Lisätietoja: Maarit Lindström, johtaja, pääekonimisti, p. 040 531 8262, maarit.lindstrom(at)forestindustries.fi