Metsäteollisuus tarjoaa ratkaisuja

  • EU pyrkii siirtymään pois fossiilitaloudesta – katse biopohjaisen kiertotalouden mahdollisuuksiin.
  • Metsäteollisuus on muutoksessa avainasemassa ja tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.
  • Suomessa metsävarat kasvavat, vaikka niiden hyödyntämistä lisätään.
  • Uusiutuvasta puusta valmistetut tuotteet korvaavat muovia, metalleja, betonia ja fossiilisia polttoaineita.
  • Ilmastopäätöksillä voidaan edistää teollisuuden uudistumista ja biopohjaista kiertotaloutta.