Avainasemassa kansallinen metsäpolitiikka

EU:n yhteisissä politiikoissa on tärkeää

 • Maakohtaiset erot ovat suuret: Suomessa maapinta-alasta on metsän peitossa yli 70 %, Maltalla alle 1 %.
 • Valtioiden erityispiirteiden huomioiminen metsien kestävän ja monipuolisen käytön edistämisessä.

EU:n yhteisissä politiikoissa on tärkeää

 • Vahvistaa puupohjaisen biotalouden kehittymistä
  • Biotalous tarvitsee raaka-ainetta.
 • Edistää toimia laittoman puuraaka-aineen kaupan
  vähentämiseksi

Luonnon monimuotoisuus – kiinteä osa kestävää metsätaloutta

 • Kestävä metsätalous varmistaa erilaisten ekosysteemipalveluiden (puu, marjat, sienet, luonto- ja
  virkistysarvot) tuotannon yli puu- ja ihmissukupolvien.
 • EU:n tiukasti suojelluista metsistä 50 % sijaitsee Suomessa.
 • Hyviä kokemuksia vaihtoehtoisista suojelutavoista.