Valttina vastuullinen tuotanto

Tuotantoa ja kulutusta kannattaa ohjata tuotteisiin, jotka on valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteisesti vastuullisuustyötä

Kansainvälisesti tasapuolinen sääntely tarpeen

  • Kiertotaloutta edistettävä uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla ratkaisuilla.
  • Ympäristösääntelyn kehittämisessä varmistettava olemassa olevien tehtaiden toimintaedellytykset.
  • Jäte-, kemikaali- ja tuotelainsäädännön mahdollistettava teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä.
  • EU-päätösten vaikutuksia arvioitava myös kansallisella tasolla.