Kustannustehokas ja globaali päästöjen vähentäminen

  • Tärkeintä saada Kiina ja Yhdysvallat voimallisemmin mukaan.
  • EU:n yksipuoliset päästövähennyssitoumukset eivät riitä – sitoutumista tarvitaan kaikilta.

Päästöjä vähennettävä kustannustehokkaasti – ei jatkuvaa poukkoilua

  • Päästökauppa on paras työkalu ja sovituista säännöistä pidettävä kiinni.

Päästöoikeuden hinnan nousun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa

  • Teollisuuden hiilivuotoriskin torjuminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Energiankäyttö kasvaa, mutta sähköistyminen on ratkaisu vähähiilisyyteen

  • Teollisuuden prosessit sähköistyvät – pois fossiilisista.
    • Hiilidioksidin talteenottoa tehdään sähköllä.
    • Vanhentuneet ajatusrakennelmat kuten energian käyttökatot on purettava.