Kilpailukykyä ja kestäviä ilmastoratkaisuja

Toukokuun EU-vaaleissa ratkaistaan unionin lähivuosien suunta. Metsäteollisuudelle kaikkein merkittävintä on EU-rooli eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn takaajana.

EU-alue on metsäteollisuuden tärkein markkina-alue ja kansainvälisen kilpailun kotimarkkina. Parhaimmillaan EU takaa kaikille yrityksille tasavertaiset kilpailuedellytykset sekä kannustaa teollisuutta investoimaan, kasvamaan ja kehittymään Euroopassa.

Lisäksi huomattava osa teollisuuden sääntelystä saa alkunsa unionin päätöksenteosta. Metsäteollisuudelle on tärkeää, että toimiala nähtäisiin myös EU:ssa ilmastomyönteisten ratkaisujen tuottajana sekä tuotannoltaan vastuullisena.

Kun EU tavoittelee ilmastojohtajuutta, sen kannattaa ohjata kulutusta pois fossiilitaloudesta kohti puupohjaisen kiertotalouden tuotteita. EU voi myös edistää teollisuuden uusiutumista.

Tästä linkistä pääset tarkemmin tutustumaan metsäteollisuuden kannalta olennaisiin EU-hankkeisiin ja Metsäteollisuus ry:n seuraavan EU-kauden tavoitteisiin.