Tuotteet ja innovaatiot

Sellu: Uusiutuva innovaatioiden sampo

Sellu ja sen jatkojalosteet ovat jo pitkään olleet Suomen merkittävin vientituote. Lähivuosikymmeninä sellun merkitys vain kasvaa, sillä puupuitupohjaiset innovaatiot tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen maailmasssa. Sellu haastaa valtatekstiilit vaatteissa ja muovin pakkauksissa.

Lataa tiedosto (pdf)

Menestystarinoita metsästä

Metsäteollisuus vastaa globaaleihin haasteisiin valmistamalla tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta. Uudet tuotteet, ideat ja innovaatiot syntyvät entistä useammin monen eri alan ja osaajien välisenä yhteistyönä. Suomalaisen metsäteollisuuden innovaatioista syntyy kannattavaa liiketoimintaa ja uusia vientituotteita. Määrätietoinen osaamisen vahvistaminen ja innovatiivisuus edellyttävät panostusta ja sitoutumista pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Näin syntyy menestystarinoita metsästä.

Lataa tiedosto (pdf)

Suomen puutuoteteollisuus 2020 -skenaariotyön raportti

Suomen puutuoteteollisuuden skenaariotyön 2007 tuloksista julkaistiin raportti. Skenaariotyö muodosti perustan puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehitysstrategian suuntaviivojen määrittelylle vuonna 2009.

Lataa tiedosto (pdf)

Työympäristön mikrobiologisten riskien hallinta massan ja paperin valmistuksessa

Tämä opas ja riskinarviointitaulukot on tarkoitettu käytännön työkaluiksi riskinarviointiin työpaikoilla. Metsäteollisuuden prosesseissa, kuten muissakin työympäristöissä, on monia altisteita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.

Lataa tiedosto (pdf)

Puurakentaminen on ratkaisu

Suomessa arvokas puuraaka-aine käytetään tarkasti. Tukkipuu käytetään puurakentamiseen ja -sisustamiseen sekä muiden puutuotteiden materiaalina. Tukin sahauksesta jäävät pinnat haketetaan, jolloin saadaan sellun raaka-ainetta.

Lataa tiedosto (pdf)

Monikäyttöinen paperi – kalvosarja

Emme tulisi toimeen ilman paperia. Se viihdyttää ja sivistää kuvataiteista ja kirjallisuudesta aikakauslehtiin. Se on oiva apuväline oppimisessa ja opettamisessa. Hygieniassa sitä on vaikea korvata. Se on erinomainen pakkausmateriaali.

Lataa tiedosto (ppt)

Monikäyttöinen paperi

Emme tulisi toimeen ilman paperia. Se viihdyttää ja sivistää kuvataiteista ja kirjallisuudesta aikakauslehtiin. Se on oiva apuväline oppimisessa ja opettamisessa. Hygieniassa sitä on vaikea korvata. Se on erinomainen pakkausmateriaali.

Lataa tiedosto (pdf)

Puutuoteklusterin tutkimusstrategia

Puutuoteklusterin tutkimusstrategian tavoitteena on luoda laajempi, osaamiseen perustuva pohja puutuoteklusterille sekä tukea uuden ja vahvan liiketoiminnan synnyttämistä alalle Suomessa.

Lataa tiedosto (pdf)

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 – kalvosarja

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopisteet.

Lataa tiedosto (ppt)

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 – Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopisteet.

Lataa tiedosto (pdf)