Tutkimusraportti

VTT on laatinut yhdessä Energiateollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Bioenergia ry:n kanssa päivitetyn ohjeen käytöstä poistetun puun eli kierrätyspuun luokittelusta.