Työympäristön_mikrobiologisten_riskien_hallinta_massan_ja_paperin_valmistuksessa

Tämä opas ja riskinarviointitaulukot on tarkoitettu käytännön työkaluiksi riskinarviointiin työpaikoilla. Metsäteollisuuden prosesseissa, kuten muissakin työympäristöissä, on monia altisteita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.