Työympäristön mikrobiologisten riskien hallinta massan ja paperin valmistuksessa

Julkaisut |

Tämä opas ja riskinarviointitaulukot on tarkoitettu käytännön työkaluiksi riskinarviointiin työpaikoilla. Metsäteollisuuden prosesseissa, kuten muissakin työympäristöissä, on monia altisteita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.

Lataa tiedosto (pdf)