Ilmaston puolesta_esite

Tässä julkaisussa käydään laajasti läpi puun käytön vaikutusta ilmastoon. Puutuotteiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Lisäksi puu pitää nähdä nykyistä vahvemmin vihreän kasvun avaintekijänä koko
Euroopassa.