Toimi ilmaston puolesta: KÄYTÄ PUUTA

Julkaisut |

Tässä julkaisussa käydään laajasti läpi puun käytön vaikutusta ilmastoon. Puutuotteiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Lisäksi puu pitää nähdä nykyistä vahvemmin vihreän kasvun avaintekijänä koko
Euroopassa.

Lataa tiedosto (pdf)