raportti.indd

Suomen puutuoteteollisuuden skenaariotyön 2007 tuloksista julkaistiin raportti. Skenaariotyö muodosti perustan puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehitysstrategian suuntaviivojen määrittelylle vuonna 2009.