Puu on ekoin -esite

Tässä esitteessä kerrotaan puurakentamisen näkökulmia ekologiseen kestävyyteen.