DocHdl1OnPRINTRDYtmpTarget

Metsäteollisuus kantaa vastuunsa ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Alan yhteiset sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuusasioissa vuoteen 2020 mennessä julkaistiin 12.2.2013.