Joustavien_työaikakäytäntöjen_edistäminen

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisopas antaa ohjeita uusien joustavien työaikamuotojen käyttöönottoon. Tavoitteena on edistää työehtosopimuksessa sovittujen erilaisten työaikajärjestelyjen käyttöä.