Vastuullisia valintoja kohti 2025 – Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti

Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti vuoteen 2025 on julkaistu. Omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat koko alaa jatkuvasti entistä vastuullisempaan suuntaan. Tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita.

Lataa tiedosto (pdf)

Metsäteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa

• Metsäsektorin yritykset maksavat Suomessa veroja noin 2,5 miljardia euroa ja tuottavat ostoillaan välillisesti 1,1 miljardin euron verot.
• Metsäteollisuusyritykset työllistävät 41 700 ihmistä suoraan ja välillisesti muilla toimialoilla 32 200.
• Metsäteollisuusyritysten arvonlisäys on 5,0 miljardia euroa ja välillinen arvonlisäys muilla toimialoilla 2,8 miljardia euroa.
• Metsäteollisuuden investointivaikutukset olivat 1,9 miljardia euroa vuodessa vuosina 2016–2018.

Lataa tiedosto (pdf)

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin Suomen kunnianhimoisen hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteen saavuttamisessa. Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta jo nyt, mutta vielä vahvemmin tulevaisuudessa.

Lataa tiedosto (pdf)

Sellu: Uusiutuva innovaatioiden sampo

Sellu ja sen jatkojalosteet ovat jo pitkään olleet Suomen merkittävin vientituote. Lähivuosikymmeninä sellun merkitys vain kasvaa, sillä puupuitupohjaiset innovaatiot tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen maailmasssa. Sellu haastaa valtatekstiilit vaatteissa ja muovin pakkauksissa.

Lataa tiedosto (pdf)

Säännöllisen työajan järjestäminen paperiteollisuudessa

Oppaassa esitellään paperiteollisuudessa työntekijöillä ja toimihenkilöillä käytössä olevia työaikajärjestelmiä sekä mahdollisuuksia sopia paikallisesti työaikajärjestelyistä.

Lataa tiedosto (pdf)

Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025

Vuonna 2018 uudistetut metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset vuoteen 2025. Uudistetuissa sitoumuksissa vastuullisuusasioita katsotaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja sitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisemmaksi. Tutustu myös Vastuullisia valintoja -esitteeseen.

Lataa tiedosto (pdf)

Vastuullisia valintoja

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja. Keskeisenä osana kehittämistyötämme on aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa. Vuoropuhelun ja yhteistyön hengessä pyysimme ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan tässä esitteessä ajatuksiaan metsäteollisuuden vastuullisuudesta.

Lataa tiedosto (pdf)