Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnokseen 6.9. mennessä. Lausunnolle tulleessa ympäristöministeriön ehdotuksessa on paljon parannettavaa.

Ympäristöministeriö lähetti heinäkuun alussa uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoja pyydetään 6.9.2021 mennessä. Totutusta poiketen lausuttavana ei ole asiaa valmistelleen työryhmän laatima ehdotus, vaan ympäristöministeriön oma ehdotus. Näin ollen työryhmän jäsenten eriävät näkemykset eivät ole osana lausuntomateriaalia.

Valmistelevassa työryhmässä mukana olleet Metsäteollisuus ja MTK huomauttivat heinäkuussa, että valmistelun aikana ei ole riittävällä tavalla yhteensovitettu erilaisia näkemyksiä. Valmistelun keskeneräisyys näkyy lausuntoversiossa monina puutteina ja kokonaisuuden epätasapainoisuutena.

Metsäteollisuus ry:n lausunnossa lakiehdotuksen lukuisiin ongelmakohtiin puututaan yksityiskohtaisesti.

Valmistelu jatkuu työryhmässä syksyn aikana. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että esitys menee Eduskuntaan tammikuussa 2022.