Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on 18.5.2021 julkistanut ehdotuksensa liikenteen verotuksen uudistamiseksi. Uudistustarpeen takana on liikenteen sähköistymisen myötä verokassaan syntyvä vaje.

Työryhmän keskeiset ehdotukset verotuksen uudistamiseksi ovat tuomassa yli 500 miljoonan euron lisäkustannukset tavaraliikenteelle. Metsäteollisuuden logistiikkakustannusten kasvu voisi olla jopa 120 MEur/vuosi. Raportissa mainitaan mahdolliset kompensoinnit teollisuudelle, mutta tapa ja sen vaikuttavuus jäävät auki.

Ehdotusten vaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn ja logistiikkakustannuksiin ovat kestämättömiä. Metsäteollisuus ry on tiedottanut asiasta yhdessä SKAL:n ja Keskuskauppakamarin kanssa 18.5.2021: Liikenteen verouudistus tuomassa yli 500 miljoonan euron lisäkustannukset tavaraliikenteelle (metsateollisuus.fi)

Työryhmän luovutti raporttinsa valtiovarainministeri Vanhaselle, joka ilmoitti etteivät polttoaineiden ja liikenteen verojen korotukset ole kuluvalla hallituskaudella poliittisesti mahdollisia. Vanhanen ilmoitti aloittavansa kokeilun kilometriveron toteutuksesta. Fiskaalisen ajoneuvoverotusmallin ja kilometriverotusmallin vertailuun voi tutustua tämän setin kalvolla 15 (vm.fi).

Vaikuttamistyötä jatketaan yhteistyössä alan järjestöjen kanssa taloudellisen kestävyyden ja Suomen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.