Metsäteollisuus ry:n tehdasympäristötoimikunnassa sovittiin tammikuussa jo pidemmän aikaa suunnitteilla olleen ravinneselvityksen toteuttamisesta. Tarkoituksena on selvittää metsäteollisuuden ravinnetase ja -kädenjälki Suomen ja yksittäisen tuotantolaitoksen tasolla (case-esimerkki). Tarjouskilpailun jälkeen hankkeen toteuttajaksi valittiin konsulttiyhtiö Vahanen. Hankkeen arvioitu kesto on 6 kuukautta ja se käynnistyy maaliskuussa.

Viime vuonna toimikunta polkaisi käyntiin myös projektin, jossa laaditaan suunnittelu- ja käyttöohje metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyvien tuhkien käytölle meluvalleissa ja muissa ei-liikennekuormitetuissa pengerrakenteissa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Väyläviraston sekä suurimpien kaupunkien kanssa, jotta varmistetaan ohjeen hyödyllinen jatkokäyttö ja erityisesti materiaalihyväksyntä eri tahojen hankkeissa. Ohjeen laatii insinööritoimisto Ramboll yhdessä alihankkijoidensa kanssa, ja sen on tarkoitus valmistua kevään aikana. Tavoitteena on edesauttaa tuhkien hyötykäyttöä eri käyttökohteissa uusiomaarakentamisessa.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi tehdasympäristötoimikunta osallistuu myös uusiomaarakentamisen valtavirtaistamista tukevaan UUMA4-hankkeeseen vuosina 2021-2023. Hankkeen rahoitus on jatkoa UUMA3-hankkeelle, jossa toimikunta oli myös mukana. Lisätietoja löydät täältä.

Metsäteollisuus ry:n tehdasympäristötoimikunta on edustettuna myös BioBAT-hankkeessa, jossa tuotetaan uusien puupohjaisten biotuotelaitosten prosesseja ja päästöjä koskevaa tietoa. Tieto tukee metsäteollisuuden parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Best Available Techniques, BAT) koskevan vertailuasiakirjan (BREF) seuraavan kierroksen valmistelua. Lisäksi laaditaan toimintamalleja ja ohjeistusta, joita ympäristöhallinto ja toiminnanharjoittajat voivat hyödyntää ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, luvituksessa, ympäristövalvonnassa ja lupahakemusten laadinnassa. Aiheesta lisää täällä.

Vuoden 2021 aikana toimikunnan on tarkoitus osallistua myös BATE-hankkeeseen, joka käsittelee päästömittauksia alhaisilla pitoisuustasoilla.