Metsäteollisuus ry:n kevätseminaarissa puhunut ruotsalainen huippututkija Peter Holmgren pitää Euroopassa käytävää, metsiä, ilmastoa ja metsätaloutta koskevaa julkista keskustelua vinoutuneena. Holmgrenin mukaan esimerkiksi ruotsalainen media ja luontojärjestöt tarkastelevat laajaa kokonaisuutta vain kapeasta näkökulmasta, kun metsätalouden ja -teollisuuden luoma merkittävä ilmastohyöty jätetään näkemättä.

Arvostettu ruotsalainen metsien ja ilmastonmuutoksen tutkija Peter Holmgren tarttui kriittisesti julkiseen metsä- ja ilmastokeskusteluun. Metsäteollisuus ry:n kevätseminaarissa puhunut tutkija katsoi median ja luontojärjestöjen kertovan metsätaloudesta, -teollisuudesta ja ilmastosta vain osan kokonaisuudesta.

– Tutkimus osoittaa, että Euroopassa metsät ja metsäteollisuuden tuotteet poistavat vuosittain ilmakehästä 806 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Tämä vastaa 20 prosenttia kaikista fossiilipäästöistä Euroopan unionissa. Tätä valtavan myönteistä asiaa ei julkisessa keskustelussa kuulla, sen sijaan metsien käyttö kuvataan liian usein vain kriittisessä valossa, Holmgren sanoi.

Holmgren on yksi Euroopan arvostetuimmista metsien ja ilmastonmuutoksen tutkijoista. Hän on toiminut muun muassa kansainvälisen metsäntutkimuslaitoksen CIFOR:n pääjohtajana, johtanut FAO:n ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja ollut keskeisessä asemassa rakentamassa UN-REDD-ohjelmaa.

Holmgren viittasi myös Suomeen ja laajemmin Euroopan unioniin todetessaan, että julkisessa keskustelussa tulisi nähdä koko kuva, metsäteollisuuden ja metsien aktiivisen käytön tuomat mittavat hyödyt.

Puhuessaan pohjoismaisista metsistä Holmgren totesi, että Ruotsissa metsäsektori tuottaa vahvistuvien hiilinielujen ja fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaamisen kautta 93 miljoonan hiilidioksiditonnin vuosittaisen ilmastohyödyn. Vastaavia laskemia on tehty myös Suomessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT on osana metsäteollisuuden vuonna 2020 valmistunutta ilmastotiekarttaa laskenut, että maamme metsäteollisuuden tuotteet vähentävät hiilidioksidipäästöjä globaalisti yli 16 miljoonaa tonnia vuodessa.

Voit katsoa koko seminaarin tästä tallenteesta.